Att söka efter saknade personer är idag ett tids- och personalkrävande arbete, där man i mångt och mycket förlitar sig på det mänskliga ögat. Detta är något som det skånska startupen AIREE vill ändra på.

Varje år går nästan 10.000 personer vilse enbart i Sverige, många av dem hittar inte själva tillbaka. Att anordna skallgångar som skall administreras och övervakas är tidskrävande och pressat, hela tiden kämpar man mot klockan, med önskan om att hitta den försvunna personen vid liv. Det är här det Helsingborgsbaserade bolaget AIREE kommer in i bilden, med sin idé om att  förenkla sökandet med hjälp av drönare och artificiell intelligens.

– Vi ser fantastiska möjligheter och vår passion är att optimera samverkan mellan människa och ny teknik för att rädda liv, säger Rikard Tyllström, innovationschef och grundare av AIREE.

En av AIREEs idéer bygger på en drönare med bland annat inbyggd värmekamera som ska underlätta sökandet efter försvunna personer, framförallt i terräng som är svårframkomlig för skallgång. Drönaren kan automatiskt söka av stora områden på kort tid och bidra med viktiga beslutsunderlag samt rent praktiskt delta i räddningsaktionen under en insats.

– I en större sökoperation kan detta vara skillnaden mellan liv och död, att snabbt få en indikation på vilket område som man bör rikta fokus på kan underlätta enormt. För oss är det viktigt att skapa en produkt som verkligen kan göra skillnad i samhället, som underlättar istället för att bli en belastning för användaren. Därför är vår dialog med Missing People Sweden extra viktig, då vi ser att vi hos dem verkligen kan göra stor nytta, säger Rikard Tyllström.

Produkten ska utvecklas i nära dialog med just Missing People Sweden, med tanken att kunna testa och förfina processerna under sommaren och hösten 2018.

– Jämfört med dagens markbundna och bemannade luftburna insatser är lösningen vi utvecklar nu mycket mer effektiv, sett till personal- och materialkostnader samt energiåtgång. Lösningen kommer även gå att anpassas till exempelvis eftersök av djur, inventeringar, skogsförvaltning, precisionsjordbruk, sjöräddning och så vidare säger Fredrik Nilsson, utvecklingschef och grundare.

AIREE fick nyligen finansiering från Vinnova. Pengarna ska användas för att utreda marknadsmässiga, tekniska, design samt produktionsmässiga förutsättningar. Dessutom ska en prototyp färdigställas.

ΛIREE utvecklar luftburna, intelligenta och hållbara lösningar som är till nytta för samhället, organisationer och näringsliv. ΛIREE integrerar bland annat AI och drönare med sensorer för att väsentligt effektivisera traditionella lösningar och ge användarna bättre beslutsunderlag samt stora tids- och kostnadsbesparingar. ΛIREE har en holistisk världssyn och arbetar för en större mening, vi bär på en stor passion för att samverkan mellan människor och ny teknik ska rädda liv.

Vill du veta mer?